* *
Waardeer je de informatie op deze community en ben je geholpen door onze vrijwilligers of deskundigen? Wordt dan donateur en steun de stichting!
Voor je bijdrage (vanaf 10,-):
Stichting Mixed-Couples
Postbus 128
1300 AC Almere
Postbank: 5081499


Vermeld bij de overschrijving je gebruikersnaam op dit forum.

Contact:
bestuur @ mixed-couples.nl
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9


Nieuwe bedragen!
DOSSIER BEHANDELING BURGERBRIEVEN

Correspondentiewijzer

Al vele jaren hebben de meeste klachten die burgers bij de Nationale ombudsman indienen, te maken met de trage behandeling van hun brief, aanvraag of bezwaarschrift. In vervolg op een motie in de Tweede Kamer heeft de Nationale ombudsman onderzoek gedaan naar de manier waarop de rijksoverheid brieven en e-mailberichten van burgers behandelt. In het kader van dit onderzoek is de Correspondentiewijzer ontwikkeld. Dit naslagwerk geeft een overzicht van regels en normen die gelden voor alle soorten correspondentie tussen overheid en burger.
De wettelijke eisen en de normen van de Nationale ombudsman zijn uitgebreid beschreven in het Onderzoek corresponden
Op 1 januari 2007 gaat de Wet Inburgering van start. Hierdoor wordt de naturalisatietoets gefaseerd vervangen door het inburgeringsexamen. Vreemdelingen die Nederlander willen worden kunnen vanaf 2 januari 2007 het inburgeringsexamen gaan doen voordat zij hun naturalisatieverzoek indienen. Het inburgeringsexamen heeft een andere vorm dan de naturalisatietoets. Maar het inburgeringsexamen heeft wel hetzelfde niveau als de naturalisatietoets en is ongeveer even duur. Meer informatie over de Wet Inburgering of het inburgeringsexamen kunt u lezen op www.inburgeren.nl.

Tot wanneer kunt u nog de naturalisatietoets doen?
U kunt nog

De Tweede Kamer wil het volledig vrije verkeer van werknemers voor onderdanen van Polen, Tsjechi


Uitgegeven: 5 december 2006 16:06
Laatst gewijzigd: 5 december 2006 16:24

DEN HAAG - De Immmigratie- en Naturalisatiedienst IND schort de uitzettingen voor korte tijd op. "De IND neemt een moment van rust tot het Tweede Kamerdebat over de asielzoekers."


Dat zei minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) dinsdag in een toelichting op de brief die zij later dinsdag naar de Tweede Kamer stuurt over de kwestie. De opschorting zal wat haar betreft hoogstens enkele dagen duren.

Aanleiding voor de brief van het kabinet is een motie van de Kamer waarin staat dat er een generaal pardon moet komen voor asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland zi
'Kabinet voert motie generaal pardon niet uit'

maandag 4 december 2006 23:00

(Novum) - Het kabinet legt de motie voor een generaal pardon naast zich neer. Dat staat volgens actualiteitenprogramma Nova in een brief die het kabinet morgen aan de Tweede Kamer stuurt. Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) wilde in het programma niet ingaan op de inhoud van de brief.

Vorige week werd een motie aangenomen voor een generaal pardon. De motie werd door 75 Kamerleden gesteund, 74 parlementari
vrijdag 1 december 2006 11:00

(Novum) - De Fontys Hogeschool in Eindhoven heeft een studie over de leeftijdsbepaling van jonge asielzoekers uit de bibliotheek gehaald. Volgens het wetenschappelijke radioprogramma Argos deed de school dit om te voorkomen dat iemand kennis nam van de inhoud. In de scriptie uit 2004 werd kritiek geleverd op de manier waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de leeftijd van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) bepaalt.

De studenten kregen op een zeker moment een telefoontje van de school dat zij hun onderzoeksresultaten moesten inleveren. Ook mochten zij geen contact meer hebben met kinderradioloog Simon Robben, een wetenschapper van de Universit

De Tweede Kamer heeft de PvdA-motie  over een generaal pardon voor de oude  groep asielzoekers aangenomen met 75  tegen 74 stemmen, de kleinst mogelijke  meerderheid. Tijdens het debat pleitte  minister Verdonk tegen de motie.

 
Volgens de motie komen alleen mensen  die ernstige misdaden hebben gepleegd  niet in aanmerking voor een permanente  verblijfsvergunning. Asielzoekers die in de illegaliteit zijn gedoken, kunnen wel een verblijfsvergunning krijgen.
 
De VVD, het CDA en de PVV stemden tegen. Zij zeggen dat niet te controleren is  of illegalen altijd in Nederland waren. Het kabinet reageert dinsdagochtend.
 

Persbericht | 28-11-2006

De Eerste Kamer heeft op voorstel van minister Verdonk voor Vreemdelingzaken en Integratie de Wet inburgering aanvaard. Hierdoor kan de resultaatgerichte inburgeringsplicht in de Nederlandse samenleving gaan gelden voor zogeheten onderdanen van derde landen. Dit zijn vreemdelingen afkomstig uit landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.


In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- als oudkomers verplicht in te burgeren. Daarvoor treedt per 1 januari 2007 de Wet inburgering in werking. In het nieuwe stelsel geldt - en dat is het verschil met nu - dat aan die inburgeringsverplichting is voldaan wanneer het inburgeringsexamen met succe
Het zijn en blijven geruchten (bron was vanavond Frits Barend op Talpa), maar CDA zou in de onderhandelingen voor een regering het generale pardon niet meer als een breekpunt zien.
Dat betekent (als de informatie klopt) dat we straks een generaal pardon krijgen voor de 26.000 asielzoekers.
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9

Recent