* *
Waardeer je de informatie op deze community en ben je geholpen door onze vrijwilligers of deskundigen? Wordt dan donateur en steun de stichting!
Voor je bijdrage (vanaf 10,-):
Stichting Mixed-Couples
Postbus 128
1300 AC Almere
Postbank: 5081499


Vermeld bij de overschrijving je gebruikersnaam op dit forum.

Contact:
bestuur @ mixed-couples.nl
Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9
Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Justitie, over het besluit de onderdanen van Zuid-Korea vrij te stellen van het vereiste te beschikken over een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) bij het aanvragen van een verblijfsvergunning hier te lande. De Zuid-Koreaanse overheid heeft herhaaldelijk verzocht om deze vrijstelling, om daarmee recht te doen aan de goede bilaterale en (met name) economische betrekkingen met Nederland. Voor kort verblijf (<3 maanden) geldt reeds lange tijd visumvrijstelling voor Zuid-Koreanen voor het gehele Schengen-gebied, terwijl Duitsland enkele jaren geleden de mvv-plicht voor Zuid-Koreanen afschafte. Het aanvragen van een mvv voor verblijf van langer dan 3 maanden in Nederland wordt m
"Wat van ver komt, is dubbel lekker"

Bijna de helft van de leden van Mixed Couples valt voor een exotische partner uit Azi

09 apr 2007 - Forumindeling aangepast

De paashaas is langsgeweest en heeft de forumindeling aangepast en ingedeeld volgens een logische vraaggebaseerde structuur. Mixed-Couples ondersteunt gebruikers in het immigratieproces van hun buitenlandse partner, maar zal in de toekomst meer de sociale kant van de gemengde stellen als prioriteit zien.

Naast alle procedures hebben we met z'n allen behoefte aan het delen van onze ervaringen in deze maatschappij en het socializen met gelijkgestemden met, maar niet alleen, eenzelfde partner.

In de toekomst zullen meerdere sociale meetings centraal staan.

Wij hopen met z'n allen dat jullie de weg kunnen vinden in de nieuwe opzet. En mocht niet alles precies op de juiste plek staan, attendeer er ons o
Ja, je leest het goed. Het forum wordt opnieuw ingedeeld en zal weldra te bewonderen zijn in een geheel nieuwe indeling. Deze indeling zal wat logischer zijn volgens ons, maar het zal misschien wel even zoeken zijn voor de habituees.

Fijne Paasdagen!
Vanaf heden zijn we met deze website verhuisd naar een andere server.
Dit moet de performance verbeteren.

We hebben er ook een domein bij, nl www.mixed-couples.eu .
Deze link moet nu goed werken, de .nl link kan nog wel eens kuren vertonen omdat die verwijzing ook moet verhuizen naar de nieuwe server.

Op- en aanmerkingen graag melden. Foutjes kunnen nog optreden. :)


Uitgegeven: 5 februari 2007 19:18
DEN HAAG - Het nieuwe kabinet lijkt te kiezen voor een ruime invulling van het generaal pardon voor 'oude' asielzoekers. De veelbesproken regeling zal gelden voor asielzoekers die een aanvraag hebben gedaan onder de oude Vreemdelingenwet.

Het gaat om vluchtelingen die nog in de procedure zitten en uitgeprocedeerden die Nederland nog niet hebben verlaten.

Daarnaast kunnen enkele groepen asielzoekers die over een tijdelijke verblijfsvergunning beschikken, aanspraak maken op de regeling. Dat blijkt uit het conceptregeerakkoord, dat maandag gedeeltelijk uitlekte via BNR Nieuwsradio. De pardonregeling sluit asielzoekers die lange tijd uit het zic
Er is een nieuwe brochure uit met info over dit nieuwe inburgeringsexamen.

Er is heel wat gewijzigd, zeker als er vrijstelling moet worden gevraagd voor het examen. Lees daarom deze brochure heel goed door. Ook zal dit examen gefaseerd worden ingevoerd. Informatie inwinnen is noodzakelijk.

Meer informatie en discussie in dit topic

Om een Nederlands paspoort te krijgen moet u slagen voor de naturalisatietoets. E
Op 1 december 2006 is de wijziging van de vreemdelingenwet 2000 over de status van langdurig ingezeten derdelanders in werking getreden. Hiermee is Richtlijn 2003/109/EG in de Nederlandse wet- en regelgeving ge
Beste leden, bezoekers,

We wensen (bestuur en crew) iedereen van harte fijne kerstdagen en een gelukkig 2007 toe.
Dat alle stellen herenigd mogen worden!


Dear members and readers,

We, foundation and crew, wish you all the best. Merry christmas and a happy new year.
That all couples may be (re)united these days!

Wijzigingen binnen het bestuur

De afgelopen week hebben er binnen het bestuur enkele wijzigingen plaats gevonden.
Het bestuur, bestaande uit Dani, RichardG en Aletta was er het afgelopen jaar niet in geslaagd om de doelstellingen van de Stichting Mixed-Couples te behalen. Na uitgebreide discussies en overleg hebben bestuursleden Dani en RichardG besloten om uit het bestuur te stappen en op deze manier plaats te maken voor bestuursleden die de kennis en energie hebben om de doelstellingen weer op te pakken in het nieuwe jaar.

Oud-bestuurslid en oprichter van de site Kris heeft zich bereid verklaard om weer in het bestuur te stappen om Aletta te helpen bij het vinden van de juiste weg naar het behalen van de
Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9

Recent