* *
Waardeer je de informatie op deze community en ben je geholpen door onze vrijwilligers of deskundigen? Wordt dan donateur en steun de stichting!
Voor je bijdrage (vanaf 10,-):
Stichting Mixed-Couples
Postbus 128
1300 AC Almere
Postbank: 5081499


Vermeld bij de overschrijving je gebruikersnaam op dit forum.

Contact:
bestuur @ mixed-couples.nl
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9
Beste leden,

Om heel erg dubieuze redenen heeft het bedrijf, waar de shared hosting staat (www.webstekker.nl), de gehele site disabled. Dit gebeurde zonder waarschuwing en zonder overleg.
Men bleef bij hoog en laag volhouden dat de scripts van de site een gedeelde server onderuit zou halen. Men zou de site weer op actief zetten indien de code zou worden aangepast en er een verklaring zou worden afgelegd dat deze code was aangepast.

Allemaal leuk en aardig, maar er is al jaren geen code aangepast in de scripts van de site, wel zo nu en dan wat layout... Enige bewijslast (ik heb logfiles opgevraagd) werd niet geleverd, ook niet na enkele sommeringen. Zo zie je maar hoe netjes die bedrijven zijn en hoe ze met klanten
Uitspraak Europees Hof van Justitie heeft verstrekkende gevolgen.

Het Hof van Justitie in Luxemburg stelt dat Turkse dienstverleners en ontvangers van diensten (daaronder toeristen) geen visum nodig hebben voor Duitsland. Volgt een invasie uit Turkije?

Bekijk nu HIER de documentaire
Op een pagina van het Europese hulpverleningssysteem Solvit staat een casus over de Spaanse ambassade in Tsjechi
Vanaf vrijdag 16 januari verzendt het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) namens de IND de acceptgiro's voor de leges ten behoeve van (verlengingen van) verblijfsaanvragen.
Naar nu is gebleken heeft het CJIB een verkeerde brief gestuurd waarin ten onrechte melding wordt gemaakt van een "bestuurlijke boete".

Het IND telefoonnummer dat op die brieven staat is niet correct. Dit is het algemene nummer van het Ministerie van Justitie. Het rechtstreekse telefoonnummer van CJIB voor vragen met betrekking tot het betalen van de leges is 058-2342075. Voor inhoudelijke vragen zoals de reden van de leges en de hoogte ervan, kan contact worden opgenomen met de IND op 0900-1234561 (
De uitzending van 26 januari 2009 van Mirjam Bartelsman is te bekijken en te beoordelen via deze link.

Citaat
Wie een geliefde van buiten Europa naar Nederland wil halen, loopt tegen steeds strenger geworden regelgeving aan.     

Omdat het in Nederland moeilijker is geworden om een verblijfsvergunning te krijgen, wijken hoe langer hoe meer stellen uit naar Belgi
29 december 2008
Telegraaf opent op de voorpagina een nieuwe aanval op de EU-route, en wordt op pagina 9 nog eens uitgebreid met verhalen van o.a SBP. Opvallend is dat vrijwel alleen over illegalen wordt gesproken die via een omweg een verblijfsvergunning in NL krijgen.


U-bocht asiel door Martijn Koolhoven

U-bocht asiel (Uitgeprocedeerd zou moeten betekenen Nederland verplicht verlaten)
Een deel van de uitgeprocedeerde asielzoekers, dat ook niet in aanmerking komt voor de generaalpardonregeling, komt via een omweg toch legaal ons land in.

Ze melden zich als partner bij een Neder
7000 geregistreerde leden voor Mixed-Couples.

De website www.mixed-couples.eu heeft sinds de oprichting op 17 oktober 2002 vele bezoekende leden geregistreerd.

Vier jaar geleden werd door de oprichting van de Stichting Mixed-Couples gezorgd voor de continu

30 okt 2008 - Wel Zorgtoeslag, maar g

In een uitspraak van 19 september 2008 stelt de meervoudige kamer van de rechtbank te 's-Hertogenbosch vast dat de Belastingdienst ten onrechte de zorgtoeslag terugvordert van iemand met een inwonende illegale partner. Deze laatste heeft GBA-code 98. Huurtoeslag mag wel worden stopgezet en teruggevorderd.

De uitspraak zal ook gelden als er een inwonend kind is zonder rechtmatig verblijf.

De rechtbank overweegt of er sprake is van discriminatie bij de toekenning van huurtoeslag. Van discriminatie als bedoeld in artikel 26 IVBPR is geen sprake als er voor het maken van onderscheid in het li
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9

Recent