* *
Waardeer je de informatie op deze community en ben je geholpen door onze vrijwilligers of deskundigen? Wordt dan donateur en steun de stichting!
Voor je bijdrage (vanaf 10,-):
Stichting Mixed-Couples
Postbus 128
1300 AC Almere
Postbank: 5081499


Vermeld bij de overschrijving je gebruikersnaam op dit forum.

Contact:
bestuur @ mixed-couples.nl
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9
Nederlanders in het buitenland die willen stemmen, moeten zich registreren bij de gemeente Den Haag.
Daarvoor moet een registratieformulier worden gedownload en samen met een kopie van het identiteitsbewijs worden opgestuurd naar de gemeente Den Haag of naar de ambassade of het consulaat. Zie ook de video van het programma Kiespijn van de Wereldomroep.
De inkomenseis voor niet-Nederlanders die hun partner naar Nederland willen laten komen, staat op de helling. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Nederland moet voortaan bij elke afzonderlijke aanvraag de financi
Je kunt heel goed met je niet-westerse partner in Nederland gaan wonen, mits je je baseert op Europese wetgeving.
Informatie over de EU- of Belgi
In de uitspraak in de zaak Genc van 4 februari 2010 legt het Hof in Luxemburg nog eens duidelijk uit wie binnen de EU als werknemer moet worden beschouwd.
Dit is o.a. van belang voor iedereen die de EU route doet.
Citaat
25 Het Hof verklaarde dat het feit dat het inkomen van de werknemer niet al zijn behoeften dekt, hem niet de hoedanigheid van werknemer kan ontnemen en dat een werkzaamheid in loondienst waarmee een inkomen wordt verworven dat onder het bestaansminimum ligt of waarvan de normale arbeidsduur niet meer dan tien uur per week bedraagt, niet verhindert, de persoon die deze uitoefent te beschouwen als werkne
Wereldomroepcorrespondent Geert Groot Koerkamp trouwde bijna 12 jaar geleden met een Russin. Zolang Geert en zijn gezin in Rusland wonen, is dat geen probleem.
Maar terugkeren naar Nederland zit er niet in vanwege de belemmeringen die de Nederlandse wetgeving opwerpt.
Een column.


'Naar Nederland? Niet doen. Veel te lastig en alle kans dat het niet lukt.' Aldus het advies dat een, let wel, Nederlandse diplomaat ooit gaf aan een kennis die met zijn Russische vrouw een verhuizing naar het vaderland overwoog. Hij adviseerde het eens in Duitsland, Frankrijk of Belgi
(Nog een reden om met je partner in Nederland te willen wonen of juist naar Belgi
# Met ingang van 1 januari 2010 worden er nieuwe legestarieven ge
Op 17 september 2009 heeft het Europese Hof in Luxemburg de langverwachte uitspraak gedaan in de zaak Sahin. Deze procedure heeft tot nu toe al ruim zes en een half jaar geduurd.

Daaruit blijkt dat op basis van de associatieovereenkomst tussen Turkije en de EU, en dan met name art. 13 van Besluit 1/80, geen hoge leges mogen worden geheven van Turkse werknemers en hun gezinsleden.
De uitspraak komt er op neer dat per vijf jaar maximaal
18 juni 2009 heeft de voorzieningenrechter te Haarlem eindelijk een uitspraak gedaan waardoor de cyclus negatieve jurisprudentie in visumzaken is doorbroken.
Partners van Nederlanders, teruggekeerd naar Nederland met EU rechten, hebben gewoon recht op een inreisvisum, ook als ze nooit in een andere lidstaat hebben samengewoond.
Ook een ongewenstverklaring moet worden opgeheven.

Het hangt blijkbaar gewoon van de rechter af die je treft, want een andere voorzieningenrechter in Haarlem had een half jaar eerder nog precies het tegenovergestelde gezegd.

Citaat
Datum uitspraak:   18-06-2009
Datum publicatie:   29-07-2009
Rechtsgebied:   Vreemdelingen
Soort procedure:   Voorlopige voorziening
Inhoudsindi
'Gezinshereniging drukt op inburgering'
Uitgegeven: 7 juni 2009 09:39

RIJSWIJK - De constante instroom van laagopgeleide nieuwkomers die naar Nederland komen in het kader van de gezinshereniging trekt een zware wissel op de inburgering. Dat vindt minister Eberhard van der Laan voor Wonen, Werken en Integratie.
''Deze voortdurende immigratie gaat onze spankracht te boven'', zegt hij in de zondagseditie van De Telegraaf.

Het kabinet bekijkt of het nodig is de Wet Inburgering Buitenland, die inkomens- en color=red]opleidingseisen[/color] stelt bij gezinshereniging, te verscherpen.
Van der Laan: ''Mijn insteek is: verliezen we de investering va
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9

Recent