mixed-couples

Actuele Issues => Voorpaginanieuws => Topic gestart door: Prawo op 16 januari 2014, 14:16:55

Titel: Gids voor de toepassing van de "gewone verblijfplaats"-toetsing
Bericht door: Prawo op 16 januari 2014, 14:16:55
Citaat
Vrij verkeer: De Europese Commissie heeft een praktische gids betreffende de vaststelling van de "gewone verblijfplaats" gepubliceerd om de lidstaten te helpen de EU-regels betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid correct toe te passen op EU-burgers die naar een andere lidstaat zijn verhuisd. De nieuwe gids verschaft meer duidelijkheid over de "habitual residence test" en zal de toepassing daarvan in de praktijk door de autoriteiten van de lidstaten vergemakkelijken.
Lees het volledige persbericht hier (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-13_nl.htm) dan wel de gehele gids (http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4944&langId=nl).

Hoewel de gids in eerste instantie is bestemd voor toepassing van de regels omtrent sociale zekerheid zal deze zeker niet onbelangrijk blijken in de lopende discussie over reëel en daadwerkelijk gebruik maken van het EU recht op vrij verkeer, anders gezegd "het verplaatsen van het centrum van je belangen" naar een gastlidstaat. Een discussie die vooral wordt gevoerd in verband met het recht op terugkeer naar de eigen lidstaat (en dan vooral het herenigen met gezinsleden uit een derde land).

Inmiddels is er ook al wel kritiek gekomen op deze gids.
Lees in het Engels hier: http://europeansting.com/2014/01/14/habitual-residence-rules-deprive-eu-workers-from-social-benefits/ (http://europeansting.com/2014/01/14/habitual-residence-rules-deprive-eu-workers-from-social-benefits/)