mixed-couples

Actuele Issues => Divers nieuws en politiek => Topic gestart door: LiFenTon2005 op 30 november 2012, 10:29:07

Titel: FORSE VERLAGING LEGES
Bericht door: LiFenTon2005 op 30 november 2012, 10:29:07
Brief  Min. Teeven;
Forse verlaging leges
Datum 28 november 2012

Betreft Leges

Op 23 oktober jl. heeft de Voorzitter van de commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad een brief gezonden aan de toenmalige minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) van 9 oktober jl. inzake de leges voor gezinshereniging.
Naar aanleiding van deze uitspraak heb ik het geheel van de leges opnieuw bezien en heb ik de volgende leges vastgesteld:
leges voor aanvragen in het kader van de status van langdurig ingezeten derdelanders/verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd: