* *
Waardeer je de informatie op deze community en ben je geholpen door onze vrijwilligers of deskundigen? Wordt dan donateur en steun de stichting!
Voor je bijdrage (vanaf 10,-):
Stichting Mixed-Couples
Postbus 128
1300 AC Almere
Postbank: 5081499


Vermeld bij de overschrijving je gebruikersnaam op dit forum.

Contact:
bestuur @ mixed-couples.nl
Pagina's: 1 ... 7 8 [9]
Minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (VVD) mag buitenlanders die in Nederland willen gaan wonen verplichten om het inburgeringsexamen te halen. De Raad van State liet maandagavond weten dat Verdonk met de verplichting niets onwettigs doet. Ook een boete voor mensen die zakken is niet onwettig.

De SP wilde de verplichting om te slagen uit de wet halen. Bovendien zouden mensen die zakken volgens de partij geen boete mogen krijgen.

De inburgeringswet wordt dinsdag in de Eerste Kamer verder behandeld. De senaat lijkt met de wet in te stemmen, maar wil een paar maanden uitstel zodat de gemeenten, die de wet moeten uitvoeren, tijd hebben om de zaken op orde te brengen. Dinsdag zal blijken of Verdonk va
Vanaf 1 december 2006 moeten MVV-plichtige vreemdelingen* die een aanvraag om een verblijfsvergunning willen doen, zonder dat zij een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) hebben, hun aanvraag rechtstreeks indienen bij de loketten van de IND in Hoofddorp of Rijswijk.  Voor het indienen van de aanvraag maken zij eerst telefonisch een afspraak via het informatienummer van de IND: 0900-1234561.

*MVV-plichtige vreemdelingen zijn vreemdelingen die voor een verblijf in Nederland van langer dan drie maanden een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) nodig hebben om Nederland binnen te kunnen reizen. Een MVV vraagt de vreemdeling aan in het land van herkomst. Vreemdelingen met de nationaliteit van een EU-land,  Australi
Motie Staaij/de Vries vrijstelling mvv-vereiste
BRIEFADVIES 8
24-10-2006 Briefadvies over vrijstelling van het mvv-vereiste voor asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet vallen (de '26.000'), in het kader van gezinsvorming.

Citaat
3. Bij zorgvuldige nadere beschouwing kan de ACVZ niet een voldoende grondslag vinden voor de in de kabinetsreactie geformuleerde bezwaren tegen het voorstel van de Tweede Kamer om het mvv-vereiste niet tegen te werpen aan vreemdelingen die:
- voor 1 april 2001 een asielaanvraag hebben ingediend die na die datum is afgewezen, en;
- voldoen aan de voorwaarden voor verkrijging van een vergunning tot verblijf bij partner, op basis van een tijdens legaal verblijf in Nede
Tegen de voormalige Iraakse president Saddam Hussein is zondagochtend de doodstraf uitgesproken. Saddam werd schuldig bevonden aan de massamoord op 148 mannen in het dorp Dujail in 1982. De oud-dictator is veroordeeld tot dood door ophanging

Vele Iraakse vluchtelingen, die ooit voor het regime op de vlucht sloegen, zullen deze veroordeling toch met gemengde gevoelens accepteren. Misschien dat een verleden kan worden afgesloten.
Vrijdag 13 oktober vond er een vruchtbaar gesprek plaats tussen het bestuur van Stichting Lawine en Stichting Mixed-Couples. Zeer binnenkort gaan onze twee stichtingen samenwerken en proberen elkaar aan te vullen en te ondersteunen. We zullen ons gaan richten op het organiseren van educatieve en sociale ontmoetingen en manieren onderzoeken om actie te voeren.

We houden onze leden uiteraard op de hoogte!

04 okt 2006 - Media en generaal pardon

woensdag 4 oktober 2006 14:44
Media steunen massaal emotionele pardon-actie

Er komt een nieuwe actie voor een generaal pardon voor asielzoekers. Voor het optimale emotie-effect heeft de campagne kinderen van asielzoekers als uitgangspunt genomen:
Beste Wouter,

Ik wil je graag een verhaal vertellen. Een waar gebeurd verhaal. Een paar weken geleden was ik op vakantie in Marokko bij mijn schoonfamilie. Ik ben een Nederlandse vrouw die ruim 3 jaar geleden met een Marokkaanse man getrouwd is. We hebben inmiddels een dochter van 13 maanden, die we op deze reis voor het eerst aan haar Marokkaanse familie hebben laten zien. Mijn schoonmoeder wilde dolgraag naar Nederland komen om haar kleinkind, net als de Nederlandse oma, direct na de geboorte te aanschouwen, maar dat heeft de overheid erg moeilijk gemaakt.

Op een avond zaten we zoals gebruikelijk op de binnenplaats te wachten op het eten. De hele familie zat daar en keek naar het huis en naar de lucht vol sterren. T
VVD pleit voor
'Bonus voor oppakken illegalen'

(Novum) - Politiekorpsen moeten in 2007 bijna twaalfduizend illegalen aanhouden en opsluiten. Als ze dit doel halen, krijgen ze een extra financi
di 23 mei 2006, 21:41
Meesten slagen voor inburgeringstoets in buitenland
HAARLEM - De meeste migranten die tot nu toe in hun land van herkomst het basisexamen inburgering hebben afgelegd, zijn geslaagd. Sinds de invoering van de toets op 15 maart hebben 106 mensen het examen gedaan. Vijf van hen zijn gezakt, de rest is geslaagd.

Dat maakte minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) dinsdagavond bekend op een VVD-partijbijeenkomst in Haarlem, waar ze zich als kandidaat-lijsttrekker presenteerde. Volgens haar tonen de uitslagen aan dat de eisen voor het examen re
Pagina's: 1 ... 7 8 [9]

Recent