Auteur Topic: Europese Commissie vindt leges voor Nederlandse verblijfsvergunning te hoog  (gelezen 11582 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Commissie roept Nederland op tarieven voor verblijfsvergunningen voor ingezetenen van derde landen te herzien.
De Commissie heeft besloten schriftelijke aanmaningen te sturen aan Nederland, Griekenland, Portugal en Roemenië omdat zij buitensporige en onevenredige leges in rekening brengen voor verblijfsvergunningen die zijn afgegeven op basis van de EU-richtlijnen over legale migratie. Weliswaar mogen lidstaten administratieve vergoedingen heffen voor de behandeling van aanvragen, maar buitensporige en onevenredige vergoedingen zijn in strijd met het recht van de aanvragers, aldus de Commissie.

Het gaat om de richtlijnen die de voorwaarden bepalen voor toegang en verblijf van bepaalde categorieën migranten, zoals studenten, onderzoekers en hooggekwalificeerde werknemers, alsmede langdurig ingezetenen en begunstigden van voorschriften over gezinshereniging.
Na uitspraken van het Europese Hof van Justitie van de EU heeft Nederland indertijd leges voor verblijf als gezinslid al drastisch moeten verlagen van € 1.250 indertijd tot nu € 227.

Specifiek gaat het om de uitvoering door alle vier de lidstaten van de studentenrichtlijn (Richtlijn 2004/114/EG van de Raad),
de onderzoekersrichtlijn (Richtlijn 2005/71/EG van de Raad),
de blauwekaartrichtlijn (Richtlijn 2009/50/EG van de Raad )
en de richtlijn gecombineerde vergunning (Richtlijn 2011/98/EU van de Raad).
alsmede om de uitvoering van de richtlijn langdurig ingezetenen (Richtlijn 2003/109/EC van de Raad) en de gezinsherenigingsrichtlijn (Richtlijn 2003/86/EG van de Raad) door Griekenland, Portugal en Roemenië. De Commissie is ook van mening dat Griekenland niet aan zijn verplichtingen op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen voldoet door voorwaarden voor de hernieuwing van de verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen te stellen in plaats van deze automatisch te vernieuwen.
Griekenland, Nederland, Portugal en Roemenië hebben nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie.

Bron o.a. Nieuwsbericht | 7 december 2017

Offline Prawo

 • X.O.
 • Deskundige
 • ****
 • Berichten: 7816
 • Geslacht: Man
 • Nog steeds bereid en in staat hulp te bieden
  • Advies en hulp van Prawo
Re: Europese Commissie vindt leges voor Nederlandse verblijfsvergunning te hoog
« Reactie #1 Gepost op: 04 januari 2018, 23:54:32 »
Desondanks heeft Nederland het lef gehad de bestaande (als te hoog beoordeelde leges) te handhaven en zelfs te indexeren.

Mijn advies: maak in alle gevallen bezwaar tegen de geheven leges. Doe dat liefst binnen vier weken na de feitelijke heffing maar uiterlijk binnen vier weken nadat de beschikking op de aanvraag is bekend gemaakt dan wel het verblijfsdocument werd uitgereikt. Dan ben je in ieder geval op tijd en heb je wellicht nog baat bij de actie die de Europese Commissie nu heeft ondernomen ten aanzien van bepaalde door Nederland geheven leges.

Voor degenen die het interesseert hier een  lijst van leges die Nederland sinds 3 januari 2018 vraagt voor de verschillende aanvragen die mogelijk zijn.
Het gaat om een wijziging van de Wet op de consulaire tarieven, zodat het formeel om aanvragen in het kader vaneen TEV-MVV procedure via een ambassade in het buitenland gaat.
De door mij vetgemaakte categorieën zullen relatief vaak voorkomen bij gebruikers van dit forum.

Leges die de IND nu in Nederland heft zijn hier te vinden: https://ind.nl/Paginas/Kosten.aspx

Citaat
Aanvragen voor Toegang en Verblijf
voor verblijf als familie- of gezinslid: € 240,
– voor minderjarigen op grond van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PB 2003 L 251, met rectificatie in PB 2012 L 71): € 51,
– voor arbeid als zelfstandige: € 1.336,
– voor arbeid als zelfstandige als bedoeld in artikel 3.30, zesde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000: € 321,
– overplaatsing binnen een onderneming (ICT-richtlijn): € 938,
– als vermogende vreemdeling: € 2.137,
– als kennismigrant: € 938,
– als houder van de Europese blauwe kaart: € 909,
– voor seizoenarbeid: € 802,
– voor arbeid in loondienst: € 909,
– voor grensoverschrijdende dienstverlening: € 909,
– voor wetenschappelijk onderzoek (Richtlijn 2005/71/EG): € 321,
– voor lerend werken: € 802,
voor studie: € 321,
– voor het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst: € 641,
– voor uitwisseling (al dan niet in het kader van een verdrag): € 644,
– voor medische behandeling: € 1.016,
– voor deelname aan het Working Holiday Programme/Scheme (Australië, Canada, Nieuw Zeeland en Zuid-Korea) en Young Workers Exchange Programme (Canada): € 51,
– voor wedertoelating door gebruikmaking van de terugkeeroptie op grond van artikel 8 van de Remigratiewet: € 51,
– voor wedertoelating op andere gronden dan op grond van artikel 8 van de Remigratiewet: € 1.016,
– voor voortgezet verblijf om humanitaire redenen in verband met achterlating: € 240, – voor alle overige verblijfsdoelen: € 1.016,
– ten behoeve van personen op wie artikel 40, eerste lid, van het op 7 juni 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Zetelverdrag tussen het Internationaal Strafhof en het Gastland (Trb. 2007, 125) betrekking heeft, met het oog op het verrichten van de daarbedoelde werkzaamheden: € 65,
– ten behoeve van de personen, bedoeld in de voorlaatste alinea van de brief van 21 december 2007 van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties, behorend bij het op 21 december 2007 te New York tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Zetel van het Speciale Tribunaal voor Libanon (Trb. 2007, 228), met het oog op het verrichten van de in die alinea bedoelde werkzaamheden: € 65,
– ten behoeve van Turkse onderdanen, die met het oog op het verrichten van arbeid in loondienst, het verrichten van arbeid als geestelijk voorganger of godsdienstleraar, met het oog op verblijf als stagiair of practicant, verblijf als kennismigrant als bedoeld in artikel 1d van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, verblijf als onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG, verblijf als onbezoldigde wetenschappelijk onderzoeker of verblijf als onbezoldigde gastdocent, en hun gezinsleden, verblijfsrecht hebben op grond van de Associatieovereenkomst EU-Turkije, alsmede Turkse onderdanen die als zelfstandige of dienstverrichter in Nederland verblijfsrecht hebben op grond van het Associatierecht EU-Turkije: € 65,
– voor verblijf als familie- of gezinslid in de zin van de Associatieovereenkomst EG-Turkije van een Turkse onderdaan die in Nederland toegang heeft tot de arbeidsmarkt: € 65