* *
Waardeer je de informatie op deze community en ben je geholpen door onze vrijwilligers of deskundigen? Wordt dan donateur en steun de stichting!
Voor je bijdrage (vanaf 10,-):
Stichting Mixed-Couples
Postbus 128
1300 AC Almere
Postbank: 5081499


Vermeld bij de overschrijving je gebruikersnaam op dit forum.

Contact:
bestuur @ mixed-couples.nl
Pagina's: [1] 2 3 ... 9
Het maandelijks leefloon bedraagt voortaan:

593,13 euro voor een samenwonende persoon
892,70 euro voor een alleenstaande persoon
1.190,27 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor EU-toetsing in België, daarvoor geldt nu het laatste bedrag.
Sinds 3 mei 2017 zijn de regels voor verlengen van een visum kort verblijf strenger geworden. Zie IND werkinstructie 2017/5 https://ind.nl/Documents/WI_2017-5.pdf
Dit onderstreept het grote belang om meteen een juiste en volledige visumaanvraag in te dienen en die goed te onderbouwen. Weet dat een visum al vanaf drie maanden voor de geplande reisdatum kan worden aangevraagd.
Vergeet niet (standaard en uiteraard onderbouwd!) te vragen om multiple entry en (in een apart begeleidend briefje) om een visum dat meerdere jaren geldig is.

Begeleiding nodig? Stuur een e-mail of pb<
Landelijke petitie gestart uit protest tegen de absurde wachttijden bij DUO.
Het is belangrijk dat zeker 40.000 inburgeraars, vrienden van inburgeraars, vrijwilligers, taalcoaches, taalmaatjes en docenten inburgering deze petitie ondertekenen.
Eind september gaan we bij voldoende handtekeningen naar Den Haag!
Teken de petitie, verspreid de petitie onder je vrienden en vriendinnen.

Citaat
Petitie
Wij
zijn inburgeraars, partners van inburgeraars & docenten inburgering.
constateren
dat de wachttijden bij het registreren voor examens en bij het bekend maken
Een derdelander die ouder is van een minderjarig kind dat het Europees burgerschap bezit, kan aanspraak maken op een afgeleid verblijfsrecht in de Unie.
Dat de andere ouder, burger van de Unie, zelf de dagelijkse en daadwerkelijke zorg voor het kind op zich zou kunnen nemen, is een relevant gegeven, maar onvoldoende om een verblijfsvergunning te weigeren. Vastgesteld moet kunnen worden dat er tussen het kind en de ouder-derdelander niet een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat het kind genoopt zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten als aan die ouder een verblijfsrecht wordt geweigerd. Zie http://www.euronews.com/2017/05/10/ecj-rules-that-non-eu-parents-have-eu-residency-rights-through-their-children

Verblijfblog bespreekt de komende weken de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer.
Plannen worden per thema vergeleken met eerdere programma’s sinds 2006.
Er zijn blogs gepubliceerd over gezinsmigratie, integratie en terugkeer en illegaliteit.
  Ook op Twitter

Het is 2011. De Brabantse Winny en haar Tunesische man Nizar worden wereldnieuws wanneer de zwangere Winny haar man probeert vrij te krijgen uit het vluchtelingenkamp op Lampedusa in Italië.
Advocaat Gart Adang helpt het stel waardoor ze uiteindelijk een veilig bestaan in België kunnen opbouwen. Het waargebeurde verhaal wordt nu verfilmd. Bekijk vast
de trailer.

De film Rafaël gaat naar verwachting in februari 2018 in première. Een goed idee om dit verhaal te verfilmen, aldus Adang die in
Agendapunt 2 gaat over de voorgenomen wijzigingen in het stelsel van inburgering in het buitenland, n.a.v. een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Oproep: stuur Kamerleden jullie gedachten en ervaringen met die inburgering.

Op internet staat een overzicht van de stukken voor dat Algemeen Overleg, dat oorspronkelijk stond gepland voor 22 januari maar is verplaatst vaan 21 april 2016. De vergadering van de Commissie voor Sociale Zaken is openbaar.
Naast minister Asscher nemen de volgende Kamerleden deel: B.I. van der Burg, M. Azmani, P.E. (Pieter) Heerma, S. Karabulut, A. Marcouch, M. de Graaf, S.P.
Reizen naar Europa zonder visum is een stap dichterbij voor de inwoners van Oekraïne en Georgië.
De Europese Commissie kwam vrijdag met een positief advies en zal begin volgend jaar voorstellen doen.
Hoewel Oekraïne en Georgië aan alle voorwaarden voldoen, geldt dat nog niet voor Kosovo. 
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hoopt dat de Europese regeringsleiders en staatshoofden hierover dan snel een besluit nemen.

De Georgische premier Irakli Garibashvili reageerde verheugd.
Kosovo moet nog acht vereisten op orde krijgen voordat een volgende stap kan worden gezet, aldus Brussel.
Bron: http://www.europa-nu.nl/id/vjzym38rkkx4/nieuws/visaversoepeling_oekraine_georgie?
Vreemdelingenrecht (algemeen): http://vreemdelingenrecht.startpagina.nl 
Alles over het Schengenvisum: http://schengenvisum.startpagina.nl
Begin goed met inburgering: http://inburgering.startpagina.nl
De EU-route of Belgiëroute: http://belgie-route.startpagina.nl
Gespecialiseerde vreemdelingenrechtadvocaten: http://advocaten-vreemdelingenrecht.startpagina.nl
Een verzoek: like deze startpagina's op feacebook en/of retweet ze. Er op klik
Pagina's: [1] 2 3 ... 9

Recent