mixed-couples

Onderzoek van de UvA naar gevolgen illegaal verblijf voor stellen en gezinnen

Judith de Jong en Betty de Hart (Universiteit van Amsterdam)
zijn op zoek naar mensen die te maken hebben met de gevolgen van langdurig illegaal verblijf van één van de partners in hun relatie of gezin (bv financiële gevolgen) en daarover met ons willen praten.
Alle informatie die je geeft wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld.
Wil je geïnterviewd worden? Stuur dan een email naar Judith de Jong (J.C.deJong2@uva.nl of 0634557578), dan nemen we contact met je op.

Zie ook de volgende pagina: http://acelg.uva.nl/research/research-projects/current/onderzoek-naar-illegaal-verblijf-van-partners.html

Read More

Geen inburgeringsplicht, MVV-plicht of leges voor Colombianen?

Mijns inziens kun je uit internationale verdragen de conclusie trekken dan inwoners van sommige landen ook zonder MVV een verblijfsvergunning kunnen aanvragen. Waarvoor dan geen leges hoeven te worden betaald. Het gaat om landen waar vroeger vriendschapsverdragen mee werden afgesloten, verdragen die een meestbegunstigingsclausule bevatten.
Een van die landen is denk ik Colombia.
Ik zou zelfs nog verder willen gaan: er is voor Colombianen geen inburgeringsplicht als ze eenmaal met een verblijfsvergunning in Nederland zijn.

Als er een of meerder forumgebruikers zijn met een partner uit Colombia en die er belangstelling voor hebben een en ander eens uit te proberen, stuur me dan een pb of email

Read More

Nieuw leefloon in België per 1 september 2017

Het maandelijks leefloon bedraagt voortaan:

593,13 euro voor een samenwonende persoon
892,70 euro voor een alleenstaande persoon
1.190,27 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor EU-toetsing in België, daarvoor geldt nu het laatste bedrag.

Read More

IND: strengere regels verlenging Schengenvisum kort verblijf.

Sinds 3 mei 2017 zijn de regels voor verlengen van een visum kort verblijf strenger geworden. Zie IND werkinstructie 2017/5 https://ind.nl/Documents/WI_2017-5.pdf
Dit onderstreept het grote belang om meteen een juiste en volledige visumaanvraag in te dienen en die goed te onderbouwen. Weet dat een visum al vanaf drie maanden voor de geplande reisdatum kan worden aangevraagd.
Vergeet niet (standaard en uiteraard onderbouwd!) te vragen om multiple entry en (in een apart begeleidend briefje) om een visum dat meerdere jaren geldig is.

Begeleiding nodig? Stuur een e-mail of pb<

Read More

Inburgering: teken petitie tegen langzame en inefficiente DUO

Landelijke petitie gestart uit protest tegen de absurde wachttijden bij DUO.
Het is belangrijk dat zeker 40.000 inburgeraars, vrienden van inburgeraars, vrijwilligers, taalcoaches, taalmaatjes en docenten inburgering deze petitie ondertekenen.
Eind september gaan we bij voldoende handtekeningen naar Den Haag!
Teken de petitie, verspreid de petitie onder je vrienden en vriendinnen.

Citaat
Petitie
Wij
zijn inburgeraars, partners van inburgeraars & docenten inburgering.
constateren
dat de wachttijden bij het registreren voor examens en bij het bekend maken

Read More

Nederlands kind geeft buitenlandse ouder vaak WEL verblijfsrecht

Een derdelander die ouder is van een minderjarig kind dat het Europees burgerschap bezit, kan aanspraak maken op een afgeleid verblijfsrecht in de Unie.
Dat de andere ouder, burger van de Unie, zelf de dagelijkse en daadwerkelijke zorg voor het kind op zich zou kunnen nemen, is een relevant gegeven, maar onvoldoende om een verblijfsvergunning te weigeren. Vastgesteld moet kunnen worden dat er tussen het kind en de ouder-derdelander niet een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat het kind genoopt zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten als aan die ouder een verblijfsrecht wordt geweigerd. Zie http://www.euronews.com/2017/05/10/ecj-rules-that-non-eu-parents-have-eu-residency-rights-through-their-children

Read More

VERPLAATST: 9 maart 2017: Migratiedebat in verkiezingstijd

Dit topic is verplaatst naar Divers nieuws en politiek .

http://www.mixed-couples.nl/index.php?topic=22079.0

Read More

Verblijfblog analyseert de verkiezingsprogramma's

Verblijfblog bespreekt de komende weken de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer.
Plannen worden per thema vergeleken met eerdere programma’s sinds 2006.
Er zijn blogs gepubliceerd over gezinsmigratie, integratie en terugkeer en illegaliteit.

Read More

VISUMAFGIFTE AAN EERSTE- EN TWEEDEGRAADS FAMILIE MOET SOEPELER

  Ook op Twitter

Het is 2011. De Brabantse Winny en haar Tunesische man Nizar worden wereldnieuws wanneer de zwangere Winny haar man probeert vrij te krijgen uit het vluchtelingenkamp op Lampedusa in Italië.
Advocaat Gart Adang helpt het stel waardoor ze uiteindelijk een veilig bestaan in België kunnen opbouwen. Het waargebeurde verhaal wordt nu verfilmd. Bekijk vast
de trailer.

De film Rafaël gaat naar verwachting in februari 2018 in première. Een goed idee om dit verhaal te verfilmen, aldus Adang die in

Read More

OPROEP - 21 april 2016 Inburgering: algemeen overleg Tweede Kamer

Agendapunt 2 gaat over de voorgenomen wijzigingen in het stelsel van inburgering in het buitenland, n.a.v. een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Oproep: stuur Kamerleden jullie gedachten en ervaringen met die inburgering.

Op internet staat een overzicht van de stukken voor dat Algemeen Overleg, dat oorspronkelijk stond gepland voor 22 januari maar is verplaatst vaan 21 april 2016. De vergadering van de Commissie voor Sociale Zaken is openbaar.
Naast minister Asscher nemen de volgende Kamerleden deel: B.I. van der Burg, M. Azmani, P.E. (Pieter) Heerma, S. Karabulut, A. Marcouch, M. de Graaf, S.P.

Read More

Navigatie

[0] Forum

Naar de volledige versie