* *
Waardeer je de informatie op deze community en ben je geholpen door onze vrijwilligers of deskundigen? Wordt dan donateur en steun de stichting!
Voor je bijdrage (vanaf 10,-):
Stichting Mixed-Couples
Postbus 128
1300 AC Almere
Postbank: 5081499


Vermeld bij de overschrijving je gebruikersnaam op dit forum.

Contact:
bestuur @ mixed-couples.nl
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 9

08 nov 2010 - Visumplicht Albani

Inwoners van Bosni
Voor Nederlanders in het buitenland en vreemdelingen bevatten de begrotingen op het gebied van nationaliteit en verblijfsrechten weinig verrassingen. Het meeste was al langer in voorbereiding, zoals de herziening van de Vreemdelingenwet 2000 en de wijzigingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap, of was al uitgelekt, zoals de bezuinigingen op de inburgering. Uit de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt niet direct dat er veel vaart wordt gezet achter verbeteringen van de dienstverlening. Het Ministerie van Justitie gaat nu nog over naturalisaties en vreemdeli
ROTTERDAM - Nederland kan Turkse immigranten met een verblijfsvergunning niet verplichten een inburgeringscursus te volgen.


 AMSTERDAM - In het detentiecentrum in Rotterdam wordt sinds maandag de 5-jarige dochter van beeldend kunstenaar Peter Klashorst vastgehouden. Het meisje, dat de Nederlandse nationaliteit heeft, dreigt het land te worden uitgezet in gezelschap van haar Keniaanse moeder. Het ministerie van Justitie heeft dat woensdag bevestigd.

Het toeristenvisum van de moeder is verlopen, waardoor ze volgens Justitie illegaal in Nederland verblijft. De 5-jarige Anne-Maria Louise van der Klashorst (de kunstenaar heeft bij zichzelf
Het gehele artikel is te lezen op de Wereldomroep en wordt gevolgd door een groot aantal recente vragen en evenzovele van zijn bekende treffende antwoorden.
Citaat
Je kunt heel goed met je niet-westerse partner in Nederland gaan wonen, mits je je baseert op Europese wetgeving.
Informatie over de EU- of Belgi
Sinds 14 mei 2010 kan iemand voor zijn visumaanvraag in Istanboel gebruik maken van een extern bureau.
Gewezen wordt echter op werkwijze waarin ook uitdrukkelijk staat dat het rechtstreeks bij het consulaat kan. Dat is geheel conform de Visumcode. Artikel 9 lid twee bepaald namelijk dat iemand binnen twee weken een afspraak moet krijgen voor het indienen van de visumaanvraag. Aanvragers moeten zelf bij het consulaat terecht kunnen (art. 9 lid 4). Dat staat ook duidelijk in artikel 17 lid 5
Citaat
De betrokken lidstaten behouden voor alle aanvragers de mogelijkheid rechtstreeks een aanvraag in te dienen bij hun consulaat.[
Het heeft wel lang geduurd, maar dan heb je ook wat.

1)      Door voor de afgifte van verblijfsvergunningen een stelsel in te voeren en te handhaven van leges die onevenredig zijn aan de leges die van burgers van de lidstaten worden ge
Lees de drie artikelen in De Telegraaf in dit topic.
Een en ander is weinig vleiend voor onze diplomaten in het buitenland en hun lokale voetvolk.
Mij lijken de negatieve ervaringen uitzonderingen.
Dergelijke uitzonderingen zijn er echter teveel en het zijn juist zulke zaken die het negatieve imago
van onze vertegenwoordigingen in het buitenland bepalen.
Nederlanders in het buitenland die willen stemmen, moeten zich registreren bij de gemeente Den Haag.
Daarvoor moet een registratieformulier worden gedownload en samen met een kopie van het identiteitsbewijs worden opgestuurd naar de gemeente Den Haag of naar de ambassade of het consulaat. Zie ook de video van het programma Kiespijn van de Wereldomroep.
De inkomenseis voor niet-Nederlanders die hun partner naar Nederland willen laten komen, staat op de helling. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Nederland moet voortaan bij elke afzonderlijke aanvraag de financi
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 9

Recent