* *
Waardeer je de informatie op deze community en ben je geholpen door onze vrijwilligers of deskundigen? Wordt dan donateur en steun de stichting!
Voor je bijdrage (vanaf 10,-):
Stichting Mixed-Couples
Postbus 128
1300 AC Almere
Postbank: 5081499


Vermeld bij de overschrijving je gebruikersnaam op dit forum.

Contact:
bestuur @ mixed-couples.nl
Pagina's: [1] 2 3 ... 9
Verblijfblog bespreekt de komende weken de integratie- en migratieparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in de Tweede Kamer.
Plannen worden per thema vergeleken met eerdere programma’s sinds 2006.
Er zijn blogs gepubliceerd over gezinsmigratie, integratie en terugkeer en illegaliteit.
  Ook op Twitter

Het is 2011. De Brabantse Winny en haar Tunesische man Nizar worden wereldnieuws wanneer de zwangere Winny haar man probeert vrij te krijgen uit het vluchtelingenkamp op Lampedusa in Italië.
Advocaat Gart Adang helpt het stel waardoor ze uiteindelijk een veilig bestaan in België kunnen opbouwen. Het waargebeurde verhaal wordt nu verfilmd. Bekijk vast
de trailer.

De film Rafaël gaat naar verwachting in februari 2018 in première. Een goed idee om dit verhaal te verfilmen, aldus Adang die in
Agendapunt 2 gaat over de voorgenomen wijzigingen in het stelsel van inburgering in het buitenland, n.a.v. een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Oproep: stuur Kamerleden jullie gedachten en ervaringen met die inburgering.

Op internet staat een overzicht van de stukken voor dat Algemeen Overleg, dat oorspronkelijk stond gepland voor 22 januari maar is verplaatst vaan 21 april 2016. De vergadering van de Commissie voor Sociale Zaken is openbaar.
Naast minister Asscher nemen de volgende Kamerleden deel: B.I. van der Burg, M. Azmani, P.E. (Pieter) Heerma, S. Karabulut, A. Marcouch, M. de Graaf, S.P.
Reizen naar Europa zonder visum is een stap dichterbij voor de inwoners van Oekraïne en Georgië.
De Europese Commissie kwam vrijdag met een positief advies en zal begin volgend jaar voorstellen doen.
Hoewel Oekraïne en Georgië aan alle voorwaarden voldoen, geldt dat nog niet voor Kosovo. 
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hoopt dat de Europese regeringsleiders en staatshoofden hierover dan snel een besluit nemen.

De Georgische premier Irakli Garibashvili reageerde verheugd.
Kosovo moet nog acht vereisten op orde krijgen voordat een volgende stap kan worden gezet, aldus Brussel.
Bron: http://www.europa-nu.nl/id/vjzym38rkkx4/nieuws/visaversoepeling_oekraine_georgie?
Vreemdelingenrecht (algemeen): http://vreemdelingenrecht.startpagina.nl 
Alles over het Schengenvisum: http://schengenvisum.startpagina.nl
Begin goed met inburgering: http://inburgering.startpagina.nl
De EU-route of Belgiëroute: http://belgie-route.startpagina.nl
Gespecialiseerde vreemdelingenrechtadvocaten: http://advocaten-vreemdelingenrecht.startpagina.nl
Een verzoek: like deze startpagina's op feacebook en/of retweet ze. Er op klik
Een recent (april 2015) gepubliceerd onderzoek toont aan dat forums van groter belang zijn voor individuele gebruikers (en de maatschappij in haar geheel) dan voorheen werd gedacht.
Gebruikers komen er namelijk tijdens het surfen achter dat forums een grote steun kunnen zijn, zeker voor diegenen die in een meer stigmatiserende situatie zitten.
Mensen met een buitenlandse partner kunnen zich daar denk ik wel wat bij voorstellen.
Citaat
Vrij verkeer: De Europese Commissie heeft een praktische gids betreffende de vaststelling van de "gewone verblijfplaats" gepubliceerd om de lidstaten te helpen de EU-regels betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid correct toe te passen op EU-burgers die naar een andere lidstaat zijn verhuisd. De nieuwe gids verschaft meer duidelijkheid over de "habitual residence test" en zal de toepassing daarvan in de praktijk door de autoriteiten van de lidstaten vergemakkelijken.
Lees het volledige persbericht hier dan wel de gehele gids.

Hoewel
Per 1 juni 2013 is de Wet modern migratiebeleid in werking getreden.
Dit heeft gevolgen voor de aanvraagprocedures voor vreemdelingen die in Nederland willen verblijven en hun referenten.
De inwerkingtreding heeft ook gevolgen voor de inschrijfprocedure van vreemdelingen in de BRP (voorheen GBA).
Vreemdelingen die een aanvraagprocedure onder het moderne migratiebeleid hebben doorlopen, melden zich nu op basis van hun MVV-sticker al direct bij hun gemeente voor aangifte van hun adres ten behoeve van de BasisRegistratie Personen (BRP).
Lees voor meer informatie [url=https://www.nvvb.nl/media/nvvbfiles/sites/default/files/nvvb/Infosheet%20Nederlandse%20gemeenten%20-%20Gevolgen%20van%20Modern%20Migratiebeleid%20
Een rechtbankmedewerker van Iraanse afkomst klaagt volgens de Nationale Ombudsman terecht over de bij zijn zus gevolgde procedure m.b.t. haar visumaanvraag bij de Nederlandse ambassade in Teheran.
Lees het volledige rapport hier.

Citaat
Verzoeker, een Nederlander van Iraanse oorsprong, stond in 2004 en 2010 garant voor de kosten van het bezoek van zijn zuster uit Iran.

In augustus 2011 zou zij opnieuw overkomen om verzoeker en haar in Nederland studerende zoons te bezoeken.
Voorafgaand aan de visumaanvraag stuurde de Ambassade in Teheran haar een informatiefolder toe met het verzoek om voor verdere informatie over de visumvoorschriften ook te k
Pagina's: [1] 2 3 ... 9

Recent